Bojana Rakić

Nakon završetka Trinaeste beogradske gimnazije, 2017. godine upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Autor i koautor je na više studentskih naučno- istraživačkih radova, predstavljenih na kongresima biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem. Takodje, učestvuje na brojnim radionicama koje obuhvataju primenu koferdam gume, kompozitnih ispuna i tehnika šivenja. Aktivni je učesnik na kongresima iz oblasti oralne hirurgije, dečje stomatologije kao i estetske stomatologije ( UESS Simpozijum Sinergija 5.0).

Jedna od prvih osoba iz našeg tima sa kojom ćete ostvariti komunikaciju pri ulasku u ordinaciju. Zadužena za administrativne poslove, asistenciju i održavanje urednosti i čistoće ordinacije. Osim srpskog i engleskog jezika sa njom možete komunicirati i na ruskom jeziku.