Cenovnik usluga

NAZIV USLUGA cena
Pregled 2,400.00 RSD
Specijalistički pregled sa izveštajem 6,000.00 RSD
Specijalistički pregled sa planom terapije 12,000.00 RSD
Kontrola i ispiranje 1,200.00 RSD
Uklanjanje naslaga kod dece 1,500.00 RSD
Zalivanje fisura 2,000.00 RSD
Vađenje mlečnog zuba 2,000.00 RSD
Ispun na mlečnom zubu 2,500.00 RSD
Lečenje mlečnih zuba 2,500.00 RSD
Uklanjanje kamenca 3,000.00 RSD
Poliranje zuba 1,200.00 RSD
Prophyjet peskiranje zuba 1,500.00 RSD
Kiretaža džepa 1,500.00 RSD
Kauzalna terapija paradentopatije, po vilici 12,000.00 RSD
Aplikovanje antibiotika po džepu 4,000.00 RSD
Ispun I klase 3,700.00 RSD
Ispun II klase 4,400.00 RSD
Ispun MOD klase 5,000.00 RSD
Ispun estetski Style Italiano 7,000.00 RSD
Kompozitna nadogradnja 6,250.00 RSD
Terapija dubokog karijesa 1,250.00 RSD
Trepanacija kanala korena 1,500.00 RSD
Ručna obrada kanala korena 1,800.00 RSD
Mašinska obrada kanala korena 2,500.00 RSD
Оbturacija 1 kanala korena 2,000.00 RSD
Obturacija 2 kanala korena 4,000.00 RSD
Obturacija 3 kanala korena 6,000.00 RSD
Interseansna medikacija 1,500.00 RSD
Postavka koferdama 1,250.00 RSD
Desenzibilizacija 1,500.00 RSD
Postavka fiberglas kočića 6,250.00 RSD
Livena nadogradnja 6,250.00 RSD
Privremena krunica akrilatna 2,400.00 RSD
Privremena krunica kompozit 3,000.00 RSD
Privremena krunica laboratorijsk 3,600.00 RSD
Meryland - ordinacijski 6,000.00 RSD
Meryland - laboratorija 9,500.00 RSD
Adhezivni most 30,000.00 RSD
Metalokeramička krunica 17,500.00 RSD
MK krunica na implantu 18,500.00 RSD
MK krunica na zlatu - bez zlata 18,750.00 RSD
Zlato na krunici - 1 gram 12,500.00 RSD
Bezmetalna keramika  30,000.00 RSD
Bezmetalna  kruna na implantu 32,500.00 RSD
All on 4 Full Zirconium bezmetalni most 450,000.00 RSD
All on 4 metalokeramički most 240,000.00 RSD
All on 4 privremeni most 60,000.00 RSD
Venir 32,500.00 RSD
Naslon za bezmetalnu krunicu 6,250.00 RSD
Inlej keramički 30,000.00 RSD
Kompozitna faseta 12,000.00 RSD
Parcijalna proteza sa 1 zubom 6,250.00 RSD
Parcijalna pločasta proteza 30,000.00 RSD
Parcijalna skeletirana proteza 60,000.00 RSD
Ugradnja atečmena - par 15,000.00 RSD
Zamena kapica atečmena 1,250.00 RSD
Bela kukica na protezi 3,750.00 RSD
Totalna proteza 44,000.00 RSD
Imedijatna totalna proteza 25,000.00 RSD
Direktno podlaganje proteze 3,750.00 RSD
Indirektno podlaganje proteze 8,750.00 RSD
Podlaganje proteze meko 8,750.00 RSD
Reparatura proteze - ordinacijsk 1,250.00 RSD
Reparatura proteze - laboratorij 2,500.00 RSD
Dodavanje zuba u protezu 3,750.00 RSD
Lasersko lemljenje zuba u protez 12,500.00 RSD
Cementiranje krunica 1,250.00 RSD
Cementiranje mostova 2,500.00 RSD
Uklanjanje stare krune 1,250.00 RSD
Uklanjanje starih mostova 7,500.00 RSD
Noćni štitnik za bruksizam 7,500.00 RSD
Rutinsko vađenje zuba 3,000.00 RSD
Komplikovano vađenje zuba 6,000.00 RSD
Hirurško vađenje zuba 12,000.00 RSD
Hirurško vađenje impaktiranih očnjaka 15,000.00 RSD
Hirurško vađenje duboko impaktiranih zuba  21,000.00 RSD
Intraoralna incizija 3,000.00 RSD
Resekcija jednokorenih zuba 12,000.00 RSD
Resekcija dvokorenih zuba 18,000.00 RSD
Resekcija trokorenih zuba 24,000.00 RSD
Disekcija, hemisekcija zuba 7,500.00 RSD
Cistektomija - po zubu 12,000.00 RSD
Cistektomija - velike ciste 62,500.00 RSD
Dekompresija cista 18,750.00 RSD
Ispiranje ciste 1,250.00 RSD
Histopatološki nalaz 6,250.00 RSD
Excizija benignih lezija 8,000.00 RSD
Hirurško oslobađanje zuba 4,500.00 RSD
Uklanjanje hiperplastične gingiv 6,250.00 RSD
Gingivektomija 5,000.00 RSD
Plastika plika 6,250.00 RSD
Freneplastika, frenektomija 8,000.00 RSD
SMAT 20,000.00 RSD
Hirurška terapija recesija gingi 20,000.00 RSD
Režanj operacija Widmann 5,000.00 RSD
Vestibuloplastika - mini 6,250.00 RSD
Vestibuloplastika - po vilici 25,000.00 RSD
Nivelacija grebena po kvadrantu 10,000.00 RSD
Prezervacija alveole 6,250.00 RSD
Augmentacija alveolarnog grebena 12,500.00 RSD
Koštani transplant 43,750.00 RSD
Augmentacija mekih tkiva TVT 10,000.00 RSD
Ugradnja implanta Straumann 80,000.00 RSD
Ugradnja implanta Straumann SLA active 96,000.00 RSD
Ugradnja implanta Neodent-Straumann 52,000.00 RSD
Ugradnja implanta Neodent-Straumann Active 68,000.00 RSD
Socket shield ugradnja implanta 16,000.00 RSD
Imedijatna ugradnja implanta 12,000.00 RSD
All on 4 terapija Neodent GM SG 240,000.00 RSD
All on 4 Neodent Active GM SG 340,000.00 RSD
Dodatni implant za All on 4  24,000.00 RSD
Dodatni implant za All on 4 Active  44,000.00 RSD
Postavka abutmenta pod uglom 21,250.00 RSD
Postavka abutmenta Straumann 18,750.00 RSD
Postavka privremenog abutmenta BL za cementiranje 6,250.00 RSD
Postavka abutmenta BL Straumann 20,000.00 RSD
Postavka Novaloc Straumann 20,000.00 RSD
Zamena Novaloc kapica 1,200.00 RSD
Postavka abutmenta neodent 9,000.00 RSD
Postavka Novaloc GM Neodent SG 17,000.00 RSD
Postavka kapica za livenje 3,750.00 RSD
Titanijumska kapica SG  6,250.00 RSD
Postavka kragnica SG 1,875.00 RSD
Postavka gingiva formera 5,000.00 RSD
Menadžment mekih tkiva 12,500.00 RSD
Priprema za protetiku I 18,750.00 RSD
Priprema za protetiku II 25,000.00 RSD
Priprema za protetikuj III 37,500.00 RSD
Sinus lift - Summers 25,000.00 RSD
Sinus lift uz implantaciju 75,000.00 RSD
Sinus lift Lateralni 125,000.00 RSD
Primarna plastika sinusa 12,000.00 RSD
Caldwell Luc operacija sinusa 75,000.00 RSD
Konzervativno zatvaranje sinusa 5,000.00 RSD
Postavka zamenika za kost 14,000.00 RSD
Postavka membrane 25x25 21,000.00 RSD
Postavka membrane 30x40 32,000.00 RSD
Nadoknada alveolarnog grebena 20,000.00 RSD
Postavka mukoznog grafta 20,000.00 RSD
Postavka gela za regeneraciju 10,000.00 RSD
Uspostavljanje hemostaze 1,250.00 RSD
Uzimanje otisaka za sokle 3,000.00 RSD
sokle za analizu 2,000.00 RSD
Kontrola ortodontskog aparata 3,750.00 RSD
Analiza modela I plan terapije 10,000.00 RSD
Mobilni plocasti aparat 41,500.00 RSD
Funkcionalni aparat (twin block, 56,250.00 RSD
Funkcionalni M blok, Balters, FR funkcije 72,000.00 RSD
Aparat po Grudeu, monoblok 55,000.00 RSD
Reparatura srafa na orto aparatu 2,500.00 RSD
Reparatura ploce na orto aparatu 1,875.00 RSD
Reparatura kukice na orto aparat 1,875.00 RSD
Myobrace I faza 30,000.00 RSD
Myobrace II faza 25,000.00 RSD
Myobrace III faza 25,000.00 RSD
Myobrace po aparatu 50,000.00 RSD
Skeniranje za Invisaligne 59,500.00 RSD
Invisaligne Expres  202,300.00 RSD
Invisaligne Expres , bez skeniranja 142,800.00 RSD
Invisaligne Lite 372,500.00 RSD
Invisaligne Lite, bez skeniranja 313,000.00 RSD
Invisaligne comprehensive, neograničeno 595,000.00 RSD
Invisaligne comprehensive, bez skeniranja 535,500.00 RSD
Fiksni ortodontski aparat - metal po vilici 90,000.00 RSD
Fiksni ortodontski aparat Damon 170,000.00 RSD
Fiksni ortodonski aparat, teži slučaj 96,000.00 RSD
Fiksni ortodonski aparat, težak slučaj 108,000.00 RSD
Fiksni ortodonski aparat, ekstremno težak slučaj 120,000.00 RSD
Ritejner 7,500.00 RSD
Retenciona zica 7,500.00 RSD
Fiksni ortodontski aparat, jedna vilica 83,000.00 RSD
I rata za fiksni aparat 31,250.00 RSD
Fiksni aparat mini bravice 87,500.00 RSD
Fiksni samoligirajuci aparat 93,750.00 RSD
Fiksni aparat monokristal 106,250.00 RSD
Rata za fiksni aparat 24,000.00 RSD
Rata za fiksni aparat 48,000.00 RSD
Rata za fiksni aparat 41,500.00 RSD
Segmentni fiksni ortodontski aparat 60,000.00 RSD
Terapija vestibularnom plocom 18,750.00 RSD
Fiksni ort ap, jedna vilica 84,000.00 RSD
Fiksni ort ap sa eks or vucom obe vil 230,000.00 RSD
Fiksni ort ap sa estetskim bravicama 225,000.00 RSD
Terapija Delerovom maskom 145,000.00 RSD
Mini implant u ort terapiji 25,000.00 RSD
Incognito lingvalne bravice 660,000.00 RSD
Incognito light 420,000.00 RSD
Aparat za cepanje nepca 36,000.00 RSD
Hyrax aparat 60,000.00 RSD
Palatal bar 18,500.00 RSD
Inman aparat 60,000.00 RSD
Postavka nove bravicve 2,500.00 RSD
Postavka nove Damon bravice 6,000.00 RSD
Reparatura 3,500.00 RSD
Damon 290,000.00 RSD
Damon clear 420,000.00 RSD
Kvadri helix solo 37,500.00 RSD
Beljenje zuba - Ordinacijsko 35,000.00 RSD
Beljenje zuba kućno - tray 25,000.00 RSD
Folije za izbeljivanje zuba - zamena 6,250.00 RSD
Aplikacija izbeljivača špricem 1,875.00 RSD
Beljenje avitalnog zuba 5,000.00 RSD
Aplikacija Restylane -1 ml 35,000.00 RSD
Aplikacija Restylane Perlane - 1 ml 37,500.00 RSD
Aplikacija Restylane Vital - 1 m 31,250.00 RSD
Usluga otvaranja ordinacije subotom 3,750.00 RSD
Usluga otvaranja ordinacije nedeljom 6,250.00 RSD
Intraoralni rendgen snimak 625.00 RSD
Ortopantomogram  1,875.00 RSD
3D snimak malog polja 5,000.00 RSD
3D snimak velikog polja 6,250.00 RSD
Analgosedacija - prvi započeti sat 25,000.00 RSD
Analgosedacija - svaki sledeći sat 12,500.00 RSD