Dr Vladimir Malušev

Oralna hirurgija i implantologija

Dr Ružica Lalović

Stomatološka protetika i estetska stomatologija

Dt Nikola Malušev

Zubotehnička laboratorija

Dr Violeta Pajić

Ortodoncija

Dr Bojana Vukadinović

Parodontologija i oralna hirurgija

Dr Tamara Savić

Opšta stomatologija

Prof. dr Biljana Miličić

Anesteziolog

Dr Jana Sibinović

Opšta stomatologija

Ana Ilić

Stomatološka sestra

Slađana Stevanović

Stomatološka sestra

Ana Stojanović

Stomatološka sestra

Bojana Rakić

Stomatološka sestra