Spec. dr Sanja Jovanović

Specijalista ortopedije vilica i sertifikovan doktor za anti-aging medicinu.

Nakon završene XV beogradske gimnazije 2008.godine upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu. Još za vreme studija volontira u porodičnoj stomatološkoj ordinaciji Mirić.
Odmah po diplomiranju i završetku lekarskog staža upisuje specijalizaciju iz ortopedije vilica na medicinskom univerzitetu u Kragujevcu.
Zapošljava se kao doktor stomatologije u stomatološkoj ordinaciji Miric 2016.godine.
Nakon završene specijalizacije 2020. godine započinje saradnju sa drugim ordinacijama kao specijalista ortodoncije i kao doktor za antiaging medicinu.
Antiaging medicinom se bavi još od 2016.godine.
Aktivno učestvuje na strčnim skupovima i u zemlji i u inostranstvu.
Član je udruženja Sesiam.