Dr Jana Sibinović

Rođena je 1996. godine u Ćupriji, gde završava osnovnu i srednju školu.
Upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 2015. godine i diplomira u roku, šest godina kasnije.
Pripravnički staž obavlja u Domu zdravlja “Zemun” i polaže državni ispit.
Redovno se usavršava i pohađa kurseve na poljima protetike, nehirurške antiage medicine i endodoncije.
Uživa u radu sa pacijentima i vraćanju njihovog osmeha na lice.
U slobodno vreme uživa u šetnji sa psom, putovanjima i dobrim knjigama.