Dr Vladimir Malušev

Upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine nakon završetka Šeste beogradske gimnazije. Letnju praksu obavlja 2005. godine, na klinici za Oralnu hirurgiju kod prof. Snježane Čolić gde vrlo brzo shvata kojom će se oblasti stomatologije baviti.
Nakon diplomiranja, iste godine, odlazi na služenje redovnog vojnog roka u Novi Sad, a nakon redovne obuke od tri meseca, dobija prekomandu u Beograd, u ambulantu Generalštaba, gde stiče prva praktična iskustva nakon fakulteta.
Upisuje pripravnički staž na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2006. godine, a nakon položenog državnog ispita, zapošljava se u privatnoj stomatološkoj ordinaciji “DIV” doktorke Vere Peklar, u Beogradu, gde se bavi opštom stomatologijom i gde će raditi do 2013. godine.
Tokom radnog staža u ordinaciji “DIV”, počinje saradnju sa firmom “Implantodent” iz Beograda koja se bavi uvozom I distribucijom Straumann implantata, današnji “Demeas” i upoznaje se detaljnije sa finesama implantnog sistema. Ova saradnja traje od 2007. do 2013. godine.
Upisuje zdravstvenu specijalizaciju iz Oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2009. pod mentorstvom prof. dr Bojana Gačića i diplomira sa odličnim uspehom 2013. godine a sledeće godine učestvuje u osnivanju specijalističke ordinacije “Smile Esthetics” sa firmom “Swissdent”, današnji “Demeas” sa idejom stvaranja multidisiciplinarnog pristupa lečenju patologije zuba i usne duplje.
Tokom svoje karijere, redovno pohađa stručna predavanja u zemlji i inostranstvu, kao što su kursevi I predavanja prof. dr Alekse Markovića i prof. dr Snježane Čolić koji su posvećeni naprednim tehnikama ugradnje zubnih implantata i nadoknade kosti.
Kod profesora Bjarni E. Pjetursson I Niklaus Lang obavlja usavršavanje novembra 2014. u Dubaiju čija je glavna tema planiranje terapije implantima zasnovano na naučnim dokazima.
U Hanoveru 2016. kod profesora Gellrich stiče veštine I znanja o nadoknadi kosti uz pomoć koštanih transplantata, a 2017. U Bernu, u Švajcarskoj, kod legendarnog profesora Daniel Buser, bavi se rešavanjem komplikacija u estetskoj zoni.
U Porto odlazi 2018. gde se usavršava na koštanim transplantima kod profesora de Sousa, a 2019. U Lisabonu, kod profesora Carames, stiče znanja o Pro Arch konceptu rehabilitacije bezube vilice.
U Brazilu je u martu 2020, pred izbijanje pandemije Covid-19, u institutu ILAPEO u Curitibi gde je fokus imedijatna ugradnja implantata. Vraća se u Portugaliju, u Bragu, 2021. godine, gde se obučava za All on 4 koncept terapije bezubih vilica.
Redovan je član ITI, Međunarodnog tima za Implantologiju, od 2014. i aktivan je na sastancima beogradskog ITI Study Club.
Januara 2023. sa dr Ružicom Lalović, specijalistom stomatološke protetike I svojim bratom Nikolom Malušev, zubnim tehničarem i osniva “White Clinic Belgrade” u srcu Beograda sa idejom stvaranja apsolutno integrisane, moderne stomatološke klinike, gde će pacijenti dobiti svu moguću negu na jednom mestu.