Dr Bojana Vukadinović

Nakon završene Prve kragujevačke gimnazije, diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 2011.godine. Pripravnički staž upisuje na Stomatološkom fakultetu , gde je prisustvovala i letnjoj praksi na Klinici za oralnu hirurgiju.
Od 2012.godine, nakon položenog državnog ispita, upisuje postdiplomske studije na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu, kod mentora prof.dr Zorana Aleksića.
Zajedno sa dr Nikolom Šolićem, specijalistom parodontologije i oralne medicine, otvara svoju ordinaciju Perio dental studio, gde radi od 2015. godine do 2023., kada se priključuje timu White dental clinic Belgrade.
Kod prof.dr Alekse Mraković-a i prof.dr Miodraga Šćepanovića završava Straumann®Basic Implantology Course, 2016.godine.
Stručno usaavršavanje, pored mnogobrojnih kurseva i skupova, nastavlja na Klinici za oralnu hirurgiju, gde je trnutno na specijalizaciji.
U kliničkoj praksi učestvuje u preprotetskoj pripremi pacijenata koja podrazumeva endodontsku terapiju i sanaciju potpornog aparata zuba.