Ana Stojanović

Rođena u Smederevskoj Palanci 1990. gde završava osnovnu skolu. Srednju medicinsku školu upisuje I završava u Čačku. U timu White Clinic Belgrade je od njenog osnivanja, januara 2023.godine. Odabrala je našu kliniku za početak svog rada u struci.

Smatra da su za posao stomatološke sestre bitni odgovornost i organizovanost, kao i komunikativnost. Zanima je radiografija u oblasti stomatologije, pa bi se edukuje i usavršava u tom smeru.