Dr Ružica Lalović

Dr Ružica Lalović- Nakon završene XIII beogradske gimnazije, 2003. godine upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu. Lekarski staž obavlja na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i 2012. godine upisuje akademske specijalističke studije iz oblasti stomatološke protetike pod mentorstvom profesora Miodraga Šćepanovića i profesora Aleksandra Todorovića, a završni naučni rad, iz oblasti implantologije, 2016. godine piše u saradnji sa profesorom Aleksandrom Grbovićem sa Mašinskog fakulteta u Beogradu.
2013. godine započinje svoju karijeru u privatnoj stomatološkoj ordinaciji “Pejanović”, januara 2014. godine prelazi u ordinaciju “Smile esthetics”, gde je zaposlena sve do decembra 2022. godine, nakon čega zajedno sa svojim kolegama iz prakse Dr Vladimirom Malušev i dt. Nikolom Malušev osniva “White Clinic Belgrade”, specijalističku ordinaciju, sa ciljem stvaranja moderne, multidisciplinarne klinike gde će pacijenti dobiti kompletnu stomatološku uslugu od tima lekara sa najsavremenijom opremom i najkvalitetnijim materijalima.

Aktivno učestvovala na više stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu iz oblasti implantologije, estetske stomatologije, stomatološke protetike, dentalne fotografije.

Sa firmom “Demeas”, nekadašnji naziv “Swissdent”, koja je distributer Straumann group sistema (Straumann i Neodent) ima uspešnu saradnju od 2014. godine, i uz njihovu podršku završava brojne implantološke kurseve u Srbiji i Švajcarskoj.

Kod profesora Bjarni E. Pjetursson i Niklaus Lang obavlja usavršavanje novembra 2016. u Dubaiju, a odmah zatim i u Bazelu, Švajcarskoj, kod prof. Dean Morton.

2017. godine u okviru stručnog usavršavanja iz oblasti implantologije u Bazelu, Švajcarskoj i Straumann institutu pohađa kurs kod prof. Belsera, jednog od vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti implantologije.
Od 2013. redovan je posetilac Ivoclar kongresa u zemlji i inostranstvu.
Redovan je posetilac IDS-a (Internacionalni sajam stomatologije u Kelnu). Član je ITI-a, međunarodnog tima za implantologiju od 2014. godine, redovni posetilac Study club-ova u zemlji i svetskih kongresa organizovanih u okviru ovog tima. Član je brojnih udruženja za estetsku stomatologiju, kao i ženskog svetskog udruženja implantologa, na čijem prvom okupljanju je bila na Malti 2019. godine.

U svakodnevnom kliničkom radu bavi se estetskom stomatologijom, implantologijom i svim oblastima stomatološke protetike.