Dr Mina Stefanović

Dr Mina Stefanović rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu „Drinka Pavlović“ i gimnaziju „Sveti Sava“. Diplomu doktora stomatologije stekla je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je obavila i pripravnički staž. Nakon položenog državnog ispita, bila je zaposlena kao doktor stomatologije u stomatološkim ordinacijama Dr Marica Damjanović od 2013. do 2015. godine, Slodent od 2017. do 2020. godine i Smile Esthetics od 2017. do 2023. U ordinaciji White Clinic Belgrade radi od osnivanja (2023. godina).
U periodu od 2015. do 2016. godine radila je na ispitivanju neželjenih dejstava lekova u kliničkim istraživanja u kompaniji Primavigilance.
Usavršava se iz oblasti endodoncije (kursevi: Dr Srđan Tasić – Savremena endodontska terapija; Dr Goran Tošić – Mašinska obrada kanala Waveone recipročnim instrumentima – Rotary endodontics), restorativne stomatologije (3M kurs Direct composite restaurations in the esthetic zone) i implantološko-protetske rehabilitacije (Neodent first steps – from zero to perfection).
Pored kurseva i kongresa u zemlji, boravila je na usavršavanju u inostranstvu u ordinaciji dr Saše Veselinovića u Kelnu, Nemačka, u ordinacijama dr Samer-a Gkazoul-a i dr Katerina-e Paparizou u Larisi, Grčka, kao i u ordinaciji dr Konstantinos-a Papadopoulos-a u Kateriniju, Grčka.