Anđela Stevčević

Rođena u Beogradu, nakon završene Treće beogradske gimnazije, 2015. godine upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Oktobra 2021. godine počinje da volontira u specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji ‘Smile Esthetics’, a volonterski rad obavlja pod mentorstvom dr Ružice Lalović i dr Vladimira Maluševa.
Decembra 2022. godine prelazi u White Clinic Belgrade, stomatološku ordinaciju specijalizovanu u svim oblastima stomatologije, gde se pored volonterskog rada, posebno bavi marketingom u zdravstvu i dentalnom fotografijom.

Kontinuirano se edukuje u zemlji iz oblasti stomatološke protetike (UESS Simpozijum Sinergija 5.0, Ivoclar Competence in Digital Dentistry), redovni je učesnik Simpozijuma oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije od 2021. godine.
Na kongresu biomedicinskih nauka Srbije prezentuje naučno-istraživački rad na temu ‘ Analiza efikasnosti različitih tehnika u izradi privremenih nadoknada’ iz oblasti stomatološke protetike, pod mentorstvom profesora Miodraga Šćepanovića I osvaja nagradu za najbolji naučni rad.
Sertifikovana od kompanije Revanesse za primenu dermalnih filera.